Wat doen wij?

MAR-coachingsproject heeft als doelstelling het toekomstperspectief van de jongeren tijdens hun verblijf in opvangcentra te vergroten door ze te empoweren.

In enkele gevallen worden de jongeren gedemotiveerd en dreigt het competentie management van deze doelgroep in een negatieve spiraal te vervallen. Deze ontwikkeling komt door bureaucratische omstandigheden/wachttijden omtrent werk/school of niet de juiste dagbesteding nog verder onder druk te staan.

Onder het motto “Als ik het kan, kan jij het ook!” is er een unieke kans voor de jongeren om zich zelf te versterken en hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en sterker in hun schoenen te komen staan.

Hoe doen we dat?

Het empoweren van deze doelgroep gebeurt door hen te koppelen aan herkenbare rolmodellen. Zij richten zich op het verbeteren van specifieke eigenschappen, kennis of vaardigheden.

De kennisoverdracht gaat via Motivatie, Activatie en Realisatie stappenplan. Dit gebeurt door middel van luisteren, herkennen en erkennen van al in aanleg bestaande competentie. Dit wordt vertaald in het scheppen van mogelijkheden en het aanbieden van activiteiten en daarop in te spelen. We fungeren als ‘kruiwagen’ voor deze jongeren om hen in contact te brengen en te koppelen aan ons netwerk om deze competenties verder te ontwikkelen.

Het doel is om zo het beste uit zichzelf te halen, geactiveerd successen te boeken, trots te zijn op het realiseren van hun dromen. Zich niet laten meeslepen in een negatieve spiraal en die omstandigheden te overbruggen.

Muziek, dans, film, sport en ICT zijn laagdrempelige tools die bij kwetsbare/ risico jongeren geschikt zijn voor talentontwikkeling.

Geïnspireerd door leer-en succeservaringen van de rolmodellen worden de jongeren geleerd, geïnformeerd en geprikkeld om zich in te spannen, verder te leren, initiatieven te nemen en de handelingsmogelijkheden te vergroten. Er ontstaan nieuwe sociale contacten en dat kan zich vertalen een positieve invloed op het verdere leven.

Om deze doelen te bereiken heeft MARtoch een samenwerkingsverband met externe partners waarin ieder op zijn vakgebied werkzaam is zoals:

 • Zorgorganisaties
 • Rolmodellen/Peer Educator
 • Erkende activiteitencentra/buurthuizen
 • Dans/muziek studio’s
 • Sportscholen/sportvereniging

  Naam

  Email

  Onderwerp

  Bericht

  Neem contact met ons op voor meer informatie.

  Voor meer informatie over onze projecten kunt u contact opnemen meet onze organisatie

  Martoch Amsterdam

  Johann Siegerstraat 18
  1096 BH Amsterdam
  Email: contact@martoch.nl
  Tel: +31203373441